Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Salas draudzes mācītāji

Šobrīd Salas draudzes mācītājs ir Aivars Gusevs
 

Dzimis 1964.gada 26.martā
Ordinēts 2000.gada 30.jūlijā
Kalpo arī Slokas draudzē
 

Salas draudzē par mācītājiem kalpoja:

J.Bergmanis (1865-1873);
E.Šrēders (1870-1898);
H.Bušs (1898-1913);
G.Hilners (1913-1919);  (Hillner Gotthilf Wilhelm Samuel (1862.gada 25.novembris - 1925.gada 14.jūlijs)
T.Pretorijs (Preatorius) (1919-1939)
Juris Vilāns (1939-1959);
Artūrs Siļķe (1959-1965); (1908.gada 15.jūnijs - 1965)
Kārlis Roberts Kalderovskis (1966-1988); (1910-1989)
Aivars Beimanis (1989-2001);
Guntars Dimants;
Dzintars Laugalis;
Reinis Kulbergs;
Harijs Grigols (2004-2010); (1969.gada 10.marts - 2012.gada 10.maijs)
Vaira Bitēna (2010-2013)
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv