Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Atbalsts

   
Draudze aicina arī Jūs dot savu ieguldījumu Dieva Valstības darbā!

Ziedot Jūs varat svētdienās - dievkalpojumu laikā un pēc dievkalpojuma sastopot draudzes kasieri, vai arī ar pārskaitījumu draudzes
kontā. Būtu vēlams, ja Jūs ziedojot arī norādītu savu adresi, vai tālruņa numuru, lai mēs varētu ar Jums sazināties un pateikties.

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZE
Mārupes nov., Salas pag., Spuņciems, "Salas Jāņa baznīca", LV-2105
Swedbank AS, Konta Nr. LV16HABA0551006387179
Draudzes reģistrācijas numurs: LV90000084524


Kā ziedojuma mērķi norādiet: Dievnama atjaunošanai, vai arī minot kādu konkrētu lietu, ko Jūs ar savu ziedojumu vēlaties atbalstīt. Aktuāla nepieciešamība ir jumta remonts.Gadskārtējo draudzes piederības ziedojumu var maksāt, izmantojot bankas pārskaitījumu. Lūdzam norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu, un par kuru gadu maksājums tiek veikts.

Draudzes locekļa gadskārtējais ziedojums ir noteikts: 20.00 EUR strādājošiem un 10.00 EUR pensionāriem.

Sirsnīga pateicība visiem, kuri savu padomu un atbalstu nav lieguši un no labas gribas mīlestībā ir gatavi darboties, Dieva godam un draudzei
par svētību. Lai Dievs Jūs visus svētī un uztur vienmēr.

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”
Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 9:7


Mūs atbalsta:

Draudzes locekļi ar brīprātīgu darbu un ziedojumiem.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv