Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Bibliotēka

Viņš piedzima kādā mazpazīstamā ciemā kā zemnieces dēls. Viņš uzauga kādā citā ciemā, kur viņš strādāja par galdnieku līdz 30 gadu vecumam. Tad trīs gadus viņš bija ceļojošs sludinātājs.
Sava mūža laikā viņš nesarakstīja nevienu grāmatu. Viņš nemācījās nevienā skolā. Viņam nebija ģimenes un viņam nebija māju. Sava mūža laikā viņš ne reizi neaizceļoja tālāk par 200 jūdzes no tās vietas, kur bija dzimis. Viņš ne reizi nedzīvoja lielā pilsētā.
Viņam bija tikai 33 gadi, kad sabiedrības attieksme pavērsās pret viņu. Viņa draugi viņu pameta. Viens no viņiem pat noliedza, ka pazīst viņu. Viņš tika nodots savu ienaidnieku rokās, kā rezultātā viņu apsūdzēja tiesas priekšā. Viņš tika piesists krustā starp diviem zagļiem. Viņam mirstot, viņa bendes par viņa vienīgo apģērbu, kas viņam piederēja, meta kauliņus. Pēc nāves viņa ķermenis tika guldīts aizlienētā kapā, tikai tāpēc, ka kāds draugs par viņu apžēlojās.
Deviņpadsmit plaši gadsimti ir nākuši un pagājuši un šodien viņš ir cilvēces centrālā persona. Domāju nekļūdīšos, ja sacīšu, ka visas pasaules armijas, kas jebkad soļojušas, visas flotes, kas jebkad kuģojušas, visi parlamenti un karaļi, kas jebkad valdījuši – tie visi kopā nav tā ietekmējuši katra cilvēka mūžu šajā pasaulē, kā šī vientuļnieka dzīve.

James Allan Francis (1864–1928)


Here is a man who was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew up in another obscure village, where He worked in a carpenter shop until He was thirty, and then for three years He was an itinerant preacher. He never wrote a book. He never held an office. He never owned a home. He never had a family. He never went to college. He never put his foot inside a big city. He never traveled two hundred miles from the place where He was born. He never did one of the things that usually accompany greatness. He had no credentials but Himself. He had nothing to do with this world except the naked power of His divine manhood. While still a young man, the tide of public opinion turned against Him. His friends ran away. One of them denied Him. He was turned over to His enemies. He went through the mockery of a trial. He was nailed to a cross between two thieves. His executioners gambled for the only piece of property He had on earth while He was dying—and that was his coat. When he was dead He was taken down and laid in a borrowed grave through the pity of a friend. Nineteen wide centuries have come and gone and today He is the centerpiece of the human race and the leader of the column of progress. I am far within the mark when I say that all the armies that ever marched, and all the navies that ever were built, and all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together have not affected the life of man upon this earth as powerfully as has that One Solitary Life.

James Allan Francis (1864–1928)

LELB Satversme Adobe pdf formātā

Latviešu Bībeles 1965. gada izdevuma revidētais teksts


Pasaules vecākā kristiešu Bībele


Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv