Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Ērģeles

Draudzes ērģelniece ir Silvija Silava. Par ērģeļu tehnisko stāvokli rūpējas Mikus Dzenītis.

LELB SALAS SVĒTĀ JĀŅA DRAUDZES luterāņu baznīca uzbūvēta un iesvētīta 1870. gadā. Zināms, ka baznīcas iesvētīšanas brīdī ērģeļu vēl nav, bet iesvētīšanas dievkalpojuma laikā ērģeļu būvei kolektē saziedoti 106 rbļ. Ērģeles, acīmredzot nedaudz vēlāk, būvējis Jelgavas latviešu draudzes ērģelnieks un ērģeļu būvētājs J.K.Hermanis, ievērojamā Liepājas ērģeļbūvētāja K.Hermana brāļa dēls. Instruments nepārbūvēts saglabājies līdz mūsu dienām. Padomju laikā daļa Rauschquinte 2 2/3’stabuļu aizvestas un ievietotas Slokas baznīcas ērģelēs reģistra Oktave 4’ trūkstošo stabuļu vietā, bet šobrīd pēc trūkstošo stabuļu izgatavošanas Slokai, stabules atgriezušās savā agrākajā vietā.

1996. gadā ērģeles remontē V.Ilsums, A.Melbārdis un M.Dzenītis.Tiek nomainīts ērģeļu mototrs, uzstādīts jauns gaisa padeves vārsts, iztīrītas stabules un ērģeļu iekštelpa, stabules pieintonētas un uzskaņotas.

Vairāk par ērģelēm šeit

 
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv