Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Svētdienas skola

Svētdienas skolas bērni sanāk kopā baznīcā svētdienās. Kopā ar draudzi iesākumā piedalās dievkalpojuma sākuma daļā un tad dodas palīgtelpā un notur stundu.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv