Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Sadraudzība

Ar prieku un labprāt mēs kopjam sadraudzību ar brāļiem un māsām tuvumā un tālumā.

Ticībā un garā esam vienoti ar divām Māsu draudzēm:

Amerikā, Mineapoles Sv. Paula latviešu draudze

Somijā, Helsinku Sv. Pētera zviedru draudze
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv