Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Ansamblis

Salas garīgās mūzikas ansamblis šobrīd uz mēģinājumiem nepulcējas. Meklējam ansambļa vadītāju.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv