Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Jautājumi

    Šeit jūs varat gūt atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
atpakaļ uz jautājumiem
Iesvēte jeb konfirmācija
Vārdā konfirmācija slēpjas latīņu valodas īpašības vārds firmus. Tas nozīmē stiprs, tāds uz kuru var paļauties. No tā izrietošais darbības vārds confirmare līdz ar to nozīmē stiprināt, nostiprināt, apstiprināt.
Kad mazu bērnu atnes pie kristības viņa ticību apņemas stiprināt viņa vecāki un krustvecāki. Taču bērnam kļūstot par jaunieti ir jāsāk pašam savs ticības ceļš un tādēļ pašam jāmācās savu ticību apliecināt, pašam jāmācās dzīvot kristīga cilvēka dzīvi - lūgšanās, draudzē, dievkalpojumā.

Dzīve ticībā, nav dzīve zinot, ka eksistē Dievs, bet tā ir dzīve attiecībās ar Trīsvienīgo Dievu. Lai spētu Dievu labāk izprast, lai spētu pieņemt un iedziļināties Jēzus Kristus lielajā nopelnā un sagatavotos Svētā Vakarēdiena saņemšanai, mums nepieciešams šis stiprinājums ticībā.

Iesvētes mācība jeb konfirmācija ir šis stiprinājums.

Par iespējām iziet Iesvētes mācību uzzini pie draudzes mācītāja.

Papildus par iesvēti šeit.

Par baznīcas dekorēšanu šeit.Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv