Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 

Jautājumi

    Šeit jūs varat gūt atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.
atpakaļ uz jautājumiem
Laulības
Dieva Vārds apliecina, ka laulība ir paša Dieva iestādījums. Tāpēc, lai stātos kristīgā laulības kārtā ir zināmas prasības gan no valsts, gan baznīcas puses, kas būtu jāņem vērā.
1.Mēs, Salas draudzē, laulājam tikai Salas draudzes locekļus. Tas nozīmē, ka abi laulājamie vai vismaz viens no laulājamiem ir Salas evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis. Ja esat citā draudzē, pastāv iespēja pārnākt uz mūsu draudzi, vai arī iesvētīties mūsu draudzē, kā arī konvertēties no citas kristīgās tradicionālās konfesijas.
Ir ieteicams, ka vīrs un sieva pieder pie vienas draudzes. Laulājam arī tos draudzes locekļus, kuru dzīves biedri vēlas palikt savā ticības tradīcija (romas - katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, baptisti).

2.Nāciet uz sarunu pie mācītāja viņa pieņemšanas laikos. Ar mācītāju noskaidrosiet visus ar laulības noslēgšanu baznīcā saistītos jautājumus un vienosieties par datumu un laiku. Ātrākais 6 mēnešus pirms un vēlākais mēnesi pirms vēlamā laulību datuma jādodas uz jebkuru Dzimtsarakstu nodaļu, kur iesniegsiet visus dokumentus, noskaidrosiet visas juridiskās nianses un saņemsiet atbilstošu izziņu, kuru jāatnes un jāiesniedz mācītājam. Pie mācītāja arī uzrakstāt iesniegumu par laulību noslēgšanu.

3.Vienojoties ar mācītāju par laiku, būs tikšanās reizes, kurās pārrunāsim kristīgās laulības jautājumus.

4.Diemžēl ir arī izslēdzoši nosacījumi. Baznīcā nelaulājam ar citu reliģiju pārstāvjiem (musulmaņi, jūdaisti, budisti, hinduisti u.c.,), kā arī ar netradicionālo reliģisko kustību, sektu un brīvbaznīcu pārstāvjiem.
Cilvēks ir kļūdains, tas ir saprotami, taču nevar jau visu laiku uz viena un tā paša grābekļa kāpt, tādēļ laulības Baznīcā trešo reizi ir ļoti, ļoti problemātiskas.

Kad esat izlasījuši pirmo sadaļu, varbūt, ir vērts izlasīt arī šo. Patlaban, kad Tu izlasīji pirmo daļu visas Tavas domas ir saistītas ar kāzu organizāciju un norisi. Taču laulības, kas viennozīmīgi ir ļoti svarīga mūsu dzīves norise, nav vienīgā, kas notiek un arī Tavā dzīvē notiks baznīcā.

Dievs, kurš ir jūs savienojis mīlestībā, dāvās jums ģimeni, bērnus. Kur šos bērnus kristīt? Kā audzināsit savus bērnus, kā kristīgā ģimene, vai sūtīsit viņu Svētdienas skolā, kurā draudzē? Kad lielajai dzīves saulei priekšā aizies mazs mākonītis un viss nebūs tik rožaini un jauki kā kāzu dienā, kur meklēsiet palīdzību, pie kura altāra Tu ar savu mīļoto cilvēku iesi izlūgties stiprinājumu, mierinājumu un iepriecinājumu grūtībās? Vai esi apdomājis šos jautājumus, kad pieņēmi lēmumu laulāties šajā baznīcā un draudzē? Vai šī draudze būs Tava arī pēc tam? Vai ikdienā, kad motivācijas nākt uz šejieni būs mazāk, nekā patlaban, baznīcas apmeklēšana būs ērta no transporta un loģistikas viedokļa? Padomā!

Papildus par laulībām šeit.

Par baznīcas dekorēšanu šeit.


Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv