Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
atpakaļ uz ziņām

Dievnama pieejamība karantīnas laikā.

14. marts, 2020
Dievnama pieejamība karantīnas laikā. Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom 13:1)
Jēzus Kristus mīļotie brāļi, māsas un draudzes,

Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.

Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un ar diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst. 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā šajā laikā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

2) Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos vienlaicīgi neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Tas mums ir grūts pārbaudījums, pretrunā dabiskajai ticības izjūtai, ka pārbaudījumu brīdī jāvienojas lūgšanās. Tomēr rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ieļaunojumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret Baznīcu un tās vēsti. Labāk katrs savā vietā lūgsim mūsu Kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā piemeklējuma laikā.

Lai mīļais Dievs mūsu izglābj un pasargā!


+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps


Mīļie draudzes locekļi!

Pamatojoties uz šo LELB bīskapu apkārtrakstu daru zināmu, ka dievnams Slokā būs atvērts individuālajām lūgšanām trešdienās 19.00 un svētdienās 10.00. Tie, kuri vēlēsies, varēs arī nākt pie grēksūdzes un saņemt
Sv. Vakarēdienu.
Salas draudzē dievnams būs atvērts ik svētdienu 13.00. tie, kuri vēlēsies, varēs nākt pie grēksūdzes un saņemt Sv. Vakarēdienu.
Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar mācītāju jebkurā laikā.
Katru vakaru 19.00 vienosimies kopējā lūgšanā par valsti un tautu šajā pārbaudījumu laikā.
Tel.29574349, aivars.gusevs@lelb.lv

Dieva svētību vēlot
Jūsu Aivars GusevsCopyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv