Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Ērģeles

Draudzes ērģelnieki Silvija Silava un Mikus Dzenītis.

Šobrīd ērģelēm nepieciešams remonts. Aicinām visus, kam nav vienaldzīgs senais mūzikas instruments, ziedod kādu naudas summu no nepieciešamajiem 3800 EUR ar šādiem rekvizītiem:

Salas Sv. Jāņa evaņģēliski - luteriskā draudze
Salas pag., Babītes novads, LV 2105
Swedbank AS, Konta Nr. LV16HABA0551006387179, ar norādi "Ērģeļu atjaunošanai"'
Draudzes reģistrācijas numurs: LV90000084524

Zemāk restaurācijas programmma un tāme.

Salas baznīcas ērģeļu restaurācijas programma.

Salas Sv.Jāņa luterāņu baznīca uzbūvēta un iesvētīta 1870. gadā. Zināms, ka baznīcas iesvētīšanas brīdī ērģeļu vēl nav, bet iesvētīšanas dievkalpojuma laikā ērģeļu būvei kolektē saziedoti 106 rbļ. Ērģeles, acīmredzot nedaudz vēlāk, būvējis Jelgavas latviešu draudzes ērģelnieks un ērģeļu būvētājs J.K.Hermanis, ievērojamā Liepājas ērģeļbūvētāja K.Hermana brāļa dēls. Instruments nepārbūvēts saglabājies līdz mūsu dienām. Padomju laikā daļa Rauschquinte 2 2/3’stabuļu aizvestas un ievietotas Slokas baznīcas ērģelēs reģistra Oktave 4’ trūkstošo stabuļu vietā, bet šobrīd pēc trūkstošo stabuļu izgatavošanas Slokai, stabules atgriezušās savā agrākajā vietā.

1996. gadā ērģeles remontētas: nomainīts ērģeļu mototrs, uzstādīts jauns gaisa padeves vārsts, iztīrītas stabules un ērģeļu iekštelpa, stabules pieintonētas un uzskaņotas.

Tomēr vēl atlikusi virkne nepadarītu, bet nepieciešamu darbu Salas baznīcas ērģelēs.

1.Spēles galds.

1.1. Vizuālu defektu novēršana spēles skapī

1.1.1.Nosedzošajam vākam virs klaviatūras izlauzts stūris, tas jāpieprotezē un jāpulē ar šellaku.

1.1.2. Lielai daļai manuāļa klaviatūras diēzu taustiņiem nogājis melnais pulējums. Pulējums jāatjauno ar nigrozīnu.

1.1.3. Jāatjauno reģistru nosaukumi. Oriģinālie reģistru nosaukumi bija uzkrāsoti uz krāsaina papīra ar tušu.

Bilde Nr.18

1.2. Mehāniskā nodiluma novēršana.

1.2.1. Pedāļa klaviatūras taustiņi stipri izdiluši. Nepieciešama to protezēšana.

Bilde Nr.15

1.2.2. jākontrolē pedāļa taustiņu sānkustība klaviatūras rāmī, vajadzības gadījumā izlīmējot ar ādu.

Bilde Nr.6

 

2. Traktūra spēles galdā.

2.1. Pedāļa kopelī salūzusi 1 dakšiņa, 1 neoriģināla, tās jāizgatavo no jauna un jākontrolē pārējo nolietojums.

Bilde Nr.33

2.2. 5 skali kopelī neoriģināli, citi salūzuši un remontēti, jāaizvieto ar oriģinālam atbilstošiem.

Bilde Nr.35

2.3. Ar defektiem 4 horizontālie skali no pedāļa leņķa uz vējlādi, vairākas vītņu drātis to galos nolocītas, citas neoriģinālas. Jānomaina ar atbilstošiem skaliem un vītņu drātīm.

Bilde Nr.1 un 2

 

3. Vējlādes

3.1. Gan pedāļa, gan manuāļa ventiļiem no berzes pret priekšējo štifti izdilušas ventiļu priekšējās cilpiņas. Tām pārrīvējoties, ventiļu sānkustība vairs nav ierobežota un rodas t.s. „kaucēji”. Jānomaina visu ventiļu priekšējās cilpiņas.

Bilde Nr.64

3.2. Pedāļa vējlādē liela daļa priekšējo štiftu nolocītas. Jākontrolē pedāļa taustiņu gājiens.

Bilde Nr.56

3.3. Pedāļa vējlādē oriģinālās 1 atsperes vietā pievienota papildu atspere no priekšas, kam par iemeslu varētu būt atsperu trūkums pedāļa taustiņiem. Jākontrolē, kādas ir izmaiņas, atstājot 1 atsperi.

Bilde Nr.60

3.4. Neoriģinālās traktūras daļas jāizgatavo saskaņā ar oriģinālajām.

Bilde Nr. 79

 

4. Stabules

4.1. Vislielākie stabuļu iztrūkumi ir Rauschquinte 2 2/3’ reģistrā, trūkst 48 stabules, liela daļa citu šā reģistra stabuļu, iespējams, saīsinātas, jo bijušas pielāgotas Slokas baznīcas ērģeļu Octav 4’ reģistram. Iztrūkumi citos reģistros – 6 stabules. Pavisam no jauna jāizgatavo 54 stabules, liela daļa pārējo stabuļu Rauschquinte 2 2/3’reģistrā, iespējams, būs jāpagarina.

 

 

4.2. Daļa pedāļa stabuļu šobrīd nostiprinātas, sasienot kopā ar auklu. Oriģināli stabules bija sanaglotas kopā viena ar otru, kas dara neiespējamu to izcelšanu katru atsevišķi. Jāizgatavo stiprinājumi pedāļa stabulēm, lai būtu iespējams izcelt katru stabuli pa vienai.

Bilde Nr.42

4.3. Dažām stabulēm jāpārurbj kājas pievienojuma vieta stabulē, jo tās nav iespējams nolikt vertikālā stāvoklī.

Bilde Nr.40

 

4.4. Jāsalīmē plaisas koka stabuļu galos.

Bilde Nr.44

 

4.5. Metāla stabuļu remonts.

Bilde Nr.46

4.6. Stabuļu intonēšana un skaņošana.
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv