Draudze Ziņas Kalendārs Jautājumi Vēsture Bibliotēka Saites Kontakti Atbalsts
 
 
 
 
    · Draudze · Kā iestāties · Pienākumi · Tiesības · Padome · Mācītāji · Svētdienas skola
· Sadraudzība · Ansamblis · Baznīcas ēka · Ērģeles · Liturģisko krāsu aplis


Valde un padome

Draudzes valde:

Viesturs Čulkstens, draudzes un valdes priekšnieks
Kārlis Štālmanis, draudzes priekšnieka vietnieks
Valentīna Sļivacka, mantzine
Aivars Gusevs, mācītājs

Draudzes padome:

Ainārs Ansens
Andris Āboltiņš
Dzintra Vanaga
Ilona Savočkina
Ilze Bāne
Sigita Čulkstena
Valda Štālmane

Revidenti:

Solvita Āboltiņa 
Copyright (c) www.salasdraudze.lv
Insbergs interneta risinājumi
www.insbergs.lv